feira de setembro_moita
Setembro. 12
Corrida de Toiros | Moita

Corrida de Toiros Mista

Cavaleiros
Rui Fernandes
Duarte Fernandes (praticante)

Matadores
Juanito 
Tomás Bastos (novilheiro praticante)

Ganadarias
Canas Vigouroux (cavalo)
Calejo Pires (pé)

Forcados
Am. Moita