feira de setembro_moita
Setembro. 16
Corrida de Toiros | Moita

Corrida de Toiros Mista

Cavaleiros
António Telles
João Moura Jr.

Matadores
Juan Orteja
Cuqui

Ganadarias
Monte Cadema
Juan Albarrán

Forcados
Santarém
Vila Franca